Bröst hos män - Gynekomasti

Normalt har vuxna män ingen bröstkörtel. De könsbundna hormonerna som styr bröstutvecklingen aktiveras underpuberteten. Flickor får bröst. De flesta pojkar upplever en temporär lätt förstoring av bröstkörtlar, men dessa hormonerbryts ned i levern och bröstkörtlarna förtvinar. I vissa fall blir denna process ofullständig. Bröstkörtelförstoring blir permanentoch detta tillstånd kallas för gynekomasti. Debuten sker hos pojkarvanligtvis vid 12-18 års åldern.


Ren glandulär gynekomasti förekommer hos kroppsbyggare, som biverkningvid bruk av anabola steroider.Vissa andra mediciner som:
Spironolacton som är vätskedrivande och blodtryckssänkande (12% risk), digoxin som är hjärtmedicin och furosemid som ärurindrivande och blodtryckssänkande medel kan alla framkalla gynekomasti som biverkning. Svullna och ibland ömma bröstkörtlarförekommer hos men som hormonbehandlas pga prostata cancer.


Den förstorade bröstkörteln kan avlägsnas genom ett semicirkulärtsnitt i nedre halvan av vårtgården. De flesta patienter med gynekomasti kan operationen utföras under lokal bedövning.Sådant ingrepp utvecklad gynekomasti utföras under lokalbedövning + lugnande medicineringoch patienten kan gå hem med en kompressionsförband samma dag.


Efterförlopp: Svullnad, blåmärken och måttliga smärtor är vanliga under denförsta postoperativa veckan. Normal sjukskrivningstid: 48 timmar. Kompressionsförband används under 1-4 veckor. Träning kan återupptas efter 14 dagar. Det slutgiltiga resultatet ses efter 3-6 månader.













Stig är handlare på ICA. Han käkar mycket frukt och grönsaker och mår bra. Karln har dessutom gynekomasti. Vi kan hjälpa honom.